The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsCeturtdiena, 2017. gada 17. augusts

LV
EN

RU

 
 

EAPN-LATVIA
Latvijas PretNabadzības Tīkls

Biedrību „EAPN-Latvia” 2013. gada 9. oktobrī dibināja 7 nevalstiskās organizācijas:
- Latvijas Sarkanais Krusts
- biedrība „Skalbes”
- IWO - International Women's Organisation
- Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija
- Rīgas aktīvo senioru alianse
- Latvijas Atkarības psihologu apvienība
- biedrība „PINS”.

Biedrība ir 2009. gada 17. novembrī Rīgā neformāli izveidotā Latvijas Pretnabadzības tīkla darbības turpinātāja.

Pašlaik EAPN-Latvia ir 36 biedru organizācijas un 2 asociētie biedri.

Biedrības mērķis ir, strādājot Eiropas Tīklā cīņai pret nabadzību, strādāt uz sociāli drošu Latviju, kas brīva no nabadzības un sociālās atstumtības un kurā pieejamas ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības visiem.

EAPN-Latvia, visās savas darbības jomās ievērojot dzimumu līdztiesību un nepieļaujot nekāda veida diskrimināciju,
• veicina un uzlabo organizāciju darbību efektivitāti, kas izskauž nabadzību un novērš sociālo atstumtību;
• palielina informētību sabiedrībā jautājumos par nabadzību un sociālo atstumtību;
• dod iespējas cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā un sociālajā atstumtībā, uzlabot savu labklājību;
• lobē cilvēku un organizāciju, kas saskaras ar nabadzību un sociālo atstumtību, intereses.

Konsultācijas un citi pakalpojumi >>>

Jaunumi

• 16.08.2017. Fonda LAIKaMETS projektu konkursi nevalstiskajām organizācijām


• 02.08.2017. NVO priekšlikumu sagatavošana


● 12.07.2017. Vizīte biedrības "Aicinājums Tev" sociālās uzņēmējdarbības centrā


• 12.07.2017. NVO ekspertu sanāksme


• 06.07.2017. Diskusija par patēriņa grozu un cilvēka cienīgu ienākumu nodrošināšanu


• 06.07.2017. EAPN-Latvia turpina programmu cilvēkiem, kas pieredzējuši nabadzību un veic iedzīvotāju reālo ienākumu izpēti


16.-17.06.2017. EUISG sanāksme par Politiskās konferences rezultātiem Briselē, Beļģijā


16.-17.06.2017. EXCO sanāksme Briselē, Beļģijā


15.06.2017. EAPN politiskā konference "What EU strategy to fight poverty, exclusion & inequality?" Briselē, Beļģijā


• 06.06.2017. Apstiprina stratēģisko plānu Eiropas Minimālo Ienākumu Tīkla (EMIN-2) ieviešanai Latvijā

● 31.05.2017. Cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību, un EAPN-Latvia ekspertu diskusija
● 26.05.2017. Diskusija par EMIN 2 uzdevumu īstenošanas iespējām Latvijā 2017.-2018. gadā
● 26.05.2017. Diskusija "Izpratnes veidošana par cilvēka cienīgiem ienākumiem NVO un valsts un pašvaldību institūcijās lēmumu pieņemšanas procesā"
● 17.05.2017. NVO ekspertu un sabiedrības pārstāvju diskusija Balvos
11.05.2017. Caritas konference Čehijā "Let’s prevent debt traps!"
● 10.05.2017. ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.g. plān. perioda Uzraudzības komitejas sēde
● 08.05.2017. EAPN-Latvia paplašinātā valdes sēde

24.04.2017. "Annual Convention for Inclusive Growth" Briselē, Beļģijā
08.04.2017. EXCO sanāksme Zīgburgā un Ķelnē, Vācijā

● 31.03.2017. EAPN PeP nacionālo koordinatoru sanāksme. Par cilvēka cienīgu dzīvi Rīgā runā visa Eiropa!
● 30.03.2017. Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības sanāksme
• 27.03.2017. EMIN 2 nacionālo koordinatoru 1. sanāksme Briselē
● 24.03.2017. Latvijas Bērnu labklājības tīkla 2016. gada pārskata sapulce
● 23.03.2017. EAPN-Latvia Gada pārskata sapulce
● 18.03.2017. EAPN-Latvia piedalījās EUISG sanāksmē Valladolid, Spānijā par migrācijas procesiem Eiropā
● 18.03.2017. EAPN-Latvia piedalījās SMES Europa XIV Eiropas konferencē Lisabonā, Portugālē

● 16.02.2017. EAPN-Latvia speciālisti tikās diskusijā ar Dobeles invalīdu biedrību, Diabēta biedrību un Latvijas Sarkano Krustu
● 14.02.2017. Plāno EAPN starptautiskās konferences norisi un atbalsta programmu cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību

● 23.01.2017. EAPN-Latvia Stratēģiskajā grupa par 2017.g. aktuālajiem pasākumiem

2016. gada notikumi

Kontakti

Adrese: EAPN-Latvia, Vaļņu iela 32 - 508, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālruņi: +371 22311545, +371 29664063, e-pasts: infoeapn.lv

● Laila Balga, valdes priekšsēdētāja: tālrunis 22311545, laila.balgalatnet.lv
● Elīna Ālere-Fogele, valdes locekle: tālrunis 27494877, elina.alere.fogeleeapn.lv
● Lelde Cālīte, valdes locekle: tālrunis 24550107, lelde.caliteinbox.lv

The European Anti-Poverty Network:
www.eapn.eu/en/who-we-are/members/eapn-latvia-latvijas-pretnabadzibas-tikls  

SĀKUMS

PAR MUMS

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

INTEREŠU AIZSTĀVĪBA

EMIN

EMIN 2

LATVIJAS NVO FONDA PROJEKTI

PROJEKTI

BALTIC PROJECT


PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS

 

 
 
eapn.lv 2014-2017 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: eapn[at]latnet.lv