The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsCeturtdiena, 2017. gada 23. februāris

LV
EN

RU

 
 

EAPN-LATVIA
Latvijas PretNabadzības Tīkls

Biedrību „EAPN-Latvia” 2013. gada 9. oktobrī dibināja 7 nevalstiskās organizācijas:
- Latvijas Sarkanais Krusts
- biedrība „Skalbes”
- IWO - International Women's Organisation
- Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija
- Rīgas aktīvo senioru alianse
- Latvijas Atkarības psihologu apvienība
- biedrība „PINS”.

Biedrība ir 2009. gada 17. novembrī Rīgā neformāli izveidotā Latvijas Pretnabadzības tīkla darbības turpinātāja.

Pašlaik EAPN-Latvia ir 32 biedru organizācija un 5 asociētie biedri.

Biedrības mērķis ir, strādājot Eiropas Tīklā cīņai pret nabadzību, strādāt uz sociāli drošu Latviju, kas brīva no nabadzības un sociālās atstumtības un kurā pieejamas ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības visiem.

EAPN-Latvia, visās savas darbības jomās ievērojot dzimumu līdztiesību un nepieļaujot nekāda veida diskrimināciju,
• veicina un uzlabo organizāciju darbību efektivitāti, kas izskauž nabadzību un novērš sociālo atstumtību;
• palielina informētību sabiedrībā jautājumos par nabadzību un sociālo atstumtību;
• dod iespējas cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā un sociālajā atstumtībā, uzlabot savu labklājību;
• lobē cilvēku un organizāciju, kas saskaras ar nabadzību un sociālo atstumtību, intereses.

Konsultācijas un citi pakalpojumi >>>

Jaunumi

● 16.11.2016. EAPN PeP 15. Eiropas konferencē "Empowerment through Participation" Briselē
● 08.11.2016. EAPN-Latvia pārstāvji pārstāvēja PeP intereses LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā
● 06.10.2016. PeP programma - Par sociālo taisnīgumu
● 30.09.2016. EAPN-Latvia ikmēneša apkārtraksts - 2016.gada septembris (.doc) >>
● 21.09.2016. EAPN-Latvia priekšlikumi Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par Eiropas Sociālo tiesību pīlāra izstrādi (.doc) >>
● 21.09.2016. EAPN-Latvia sagatavoja NVO nostādnes Eiropas Sociālo tiesību pilāra projektam
● 19.09.2016. EAPN-Latvia piedalījās Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas organizētajā sanāksmē "Eiropas Sociālo tiesību pilārs"
● 17.09.2016. Latvijas Pensionāru federācijas organizētā Pensionāru sapulce
● 10.09.2016. Maskavas forštates svētki
● 31.08.2016. Seminārs par finansējuma piesaisti un plāna sagatavošanu Liepājas Neredzīgo biedrībā Ziemupē
● 17.08.2016. Paplašinātā valdes sēde
● 13.08.2016. Latvijas Pilsoniskās alianses organizētais Biedrību un nodibinājumu bazārs
● 29.06.2016. EAPN-Latvia Stratēģiskās grupas sesija, lēmumi
● 27.08.2016. NVO, valsts un pašvaldību institūciju informatīvajā diena Vērmanes dārzā
● 18.06.2016. EXCO sanāksmē Briselē piedalījās Laila Balga
● 18.06.2016. EUISG sanāksmē Briselē piedalījās Norberts Snarskis
● 16.06.2016. EAPN 25 darba gadiem veltītā konferencē Briselē
● 10.06.2016. Saeimas un NVO forums "10 gadi kopš Saeimas deklarācijas par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar NVO"
● 09.06.2016. Pikets "Par sievietes tiesībām lemt par savu ķermeni"
● 08.06.2016. NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes konference
● 07.06.2016. Sieviešu organizācijas Ārlietu ministrijā

Kontakti

Adrese: EAPN-Latvia, Vaļņu iela 32 - 508, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālruņi: +371 22311545, +371 29664063, e-pasts: infoeapn.lv

● Laila Balga, valdes priekšsēdētāja: tālrunis 22311545, laila.balgalatnet.lv
● Elīna Ālere-Fogele, valdes locekle: tālrunis 27494877, elinaskalbes.lv
● Lelde Cālīte, valdes locekle: tālrunis 24550107, lelde.caliteinbox.lv

The European Anti-Poverty Network:
www.eapn.eu/en/who-we-are/members/eapn-latvia-latvijas-pretnabadzibas-tikls  

SĀKUMS

PAR MUMS

INTEREŠU AIZSTĀVĪBA

EMIN

PROJEKTI

BALTIC PROJECT

PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS

 

 
 
eapn.lv 2014-2017 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: eapn[at]latnet.lv