The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsPirmdiena, 2021. gada 18. janvāris

LV
EN

RU

 
 

EAPN-LATVIA
Latvijas PretNabadzības Tīkls

Biedrību „EAPN-Latvia” 2013. gada 9. oktobrī dibināja 7 nevalstiskās organizācijas:
- Latvijas Sarkanais Krusts
- biedrība „Skalbes”
- IWO - International Women's Organisation
- Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija
- Rīgas aktīvo senioru alianse
- Latvijas Atkarības psihologu apvienība
- biedrība „PINS”.

Biedrība ir 2009. gada 17. novembrī Rīgā neformāli izveidotā Latvijas Pretnabadzības tīkla darbības turpinātāja.

Pašlaik EAPN-Latvia ir 29 biedru organizācijas un 8 asociētie biedri.

Biedrības mērķis ir, strādājot Eiropas Tīklā cīņai pret nabadzību, strādāt uz sociāli drošu Latviju, kas brīva no nabadzības un sociālās atstumtības un kurā pieejamas ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības visiem.

EAPN-Latvia, visās savas darbības jomās ievērojot dzimumu līdztiesību un nepieļaujot nekāda veida diskrimināciju,
• veicina un uzlabo organizāciju darbību efektivitāti, kas izskauž nabadzību un novērš sociālo atstumtību;
• palielina informētību sabiedrībā jautājumos par nabadzību un sociālo atstumtību;
• dod iespējas cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā un sociālajā atstumtībā, uzlabot savu labklājību;
• lobē cilvēku un organizāciju, kas saskaras ar nabadzību un sociālo atstumtību, intereses.

Jaunumi


● 24.11.2020. Darba grupas sanāksme par pensiju un mājokļu likumdošanu


● 28.10.2020. Atbalsts uzņēmējiem un kultūras darbiniekiem


● 15.10.2020. Diskusija "Mērķēti atbalsta pakalpojumi maznodrošinātajiem"


● 14.08.2020. Partnerība veidojas Alojā


● 14.08.2020. PeP seminārs ģimenēm Alojā


● 10.08.2020. Atbalstām Rīgas domes deputātu kandidātus ārkārtas pašvaldības vēlēšanās


• 30.07.2020. Poverty Watch plānošanas darba grupas sanāksme


● 16.07.2020. PeP pasākumu plānošana Alojā


● 11.07.2020. Starptautiskais seminārs romu sievietēm Rīgā


• 09.07.2020. Eiropas sociālās politikas darba grupas plānošanas sanāksme


● 07.07.2020. Latvijas Republikas Prezidenta pieņemšanā


● 12.03.2020. Uzņēmēju forums 2020! Pilsrundālē


• 09.03.2020. Rīga. Ekspertu intervija par nabadzības un sociālās atstumtības izvērtējumu


● 08.03.2020. Rīga. Atbalsts Sieviešu solidaritātes gājienam


• 04.03.2020. Ekspertu intervija Erasmus+ programmā


● 02.03.2020. Debates par Eiropas Savienības sociālo un nodarbinātības politiku


• 01.03.2020. Pasākumu programma "Sociālās tiesības un sociālā iekļaušana"


● 27.02.2020. Izvirzīti PeP programmas dalībnieki


● 27.02.2020. Izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā


• 27.02.2020. Diskusija par Eiropas sociālās politikas darba grupas plānu 2020. gadam


• 30.01.2020. Projektu plānošana NVO Kapacitātes stiprināšanas darba grupā


● 30.01.2020. Rīga. Latvijas Juristu apvienības sanāksmē diskutē par GMI


● 29.01.2020. Rīga. Dalība NVO un MK memoranda īstenošanas padomes sēdē


• 24.01.2020. Plānošanas sanāksme Latvijas NVO fonda konkursam


• 21.01.2020. Rīga. Darba grupas pasākumu plānošanas sanāksme


• 21.01.2020. NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupas sanāksme


• 08.01.2020. NVO pārstāvju pieņemšana Eiropas Parlamenta Informācijas birojā


● 20.12.2019. Nordplus sagatavošanas vizīte Bergenā, Norvēģijā


● 23.11.2019. Project opening. Partner Meeting of NGO experts and decision-makers on project objectives - Baltic Project 3


● 23.11.2019. Project opening. Conference of NGO experts and decision-makers - BalticProject 3


23.11.2019. Project opening. Objectives of the project and capacity of the project partners - Nordplus


● 22.11.2019. Project opening. Objectives of the project and capacity of the project partners - Nordplus


● 18.-19.11.2019. EAPN 18.Eiropas sanāksme Briselē cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību


● 17.11.2019. EAPN-Latvia PeP delegācija sagatavojusies Eiropas konferencei


• 01.11.2019. Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme


• 24.10.2019. EAPN-Latvia un Latvijas Nacionālā bibliotēka sagatavo sadarbības koncepciju 2020


● 17.10.2019. Diskusija "Nabadzība var skart ikvienu!"


• 17.10.2019. Reception at the Latvian Embassy in Minsk - Baltic Project 2


• 17.10.2019. Project evaluation meeting in Minsk - Baltic Project 2


• 16.10.2019. Results of the project closing conference - Baltic Project 2


• 16.10.2019. Second NGO expert workshop in Minsk - Baltic Project 2


• 16.10.2019. Getting acquainted with the history of Minsk - Baltic Project 2


• 16.10.2019. First NGO expert workshop in Minsk - Baltic Project 2


• 16.10.2019. Opening of the project closing conference in Minsk - Baltic Project 2


• 03.10.2019. NVO pārstāvji gatavojas dalībai PeP Eiropas sanāksmē


• 30.09.2019. EAPN-Latvia stends Latvijas Nacionālās bibliotēkas 100-gadei


• 24.09.2019. Reference Budgets darba grupa gatavojas konferencei Rīgā


● 19.09.2019. OSIRIS darbnīca "Senioru ekonomikas iespējas un problēmas" Rīgā


● 16.09.2019. EAPN-Finland seminārs Helsinkos, Somijā


● 15.09.2019. EAPN Capacity building Helsinkos, Somijā


● 15.09.2019. EAPN EXCO sanāksmes Helsinkos, Somijā


● 15.09.2019. EAPN Ģenerālā Asambleja Helsinkos, Somijā


● 15.09.2019. EAPN ES Stratēģiskās iekļaušanas grupas (EUISG) sanāksme Helsinkos, Somijā


● 14.09.2019. EAPN Stratēģiskā konference Helsinkos, Somijā


● 13.09.2019. EAPN-Finland pieņemšana Helsinkos, Somijā


• 06.09.2019. NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupas sanāksme


● 31.08.2019. EAPN-Latvia stends - Latvijas Nacionālās bibliotēkas 100-gadei


• 26.08.2019. Eiropas Sociālās politikas darba grupa gatavojas Starptautiskajai nabadzības izskaušanas dienai


● 15.08.2019. OSIRIS seminārs "Sudraba (senioru) ekonomika: Vai esam tai gatavi?" Rīgā


• 13.08.2019. EAPN-Latvia valdes un Eiropas Sociālās politikas darba grupas kopsapulce


07.08.2019. Workshop evaluation meeting - Baltic Project 2


• 07.08.2019. Study visit to the Parliament of Estonia - Baltic Project 2


• 07.08.2019. Study tour in Tallinn’s Old Town: Downtown and Upper Town - Baltic Project 2


• 06.08.2019. Signing of the long-term cooperation agreement between Latvia and Belarus - Baltic Project 2


• 06.08.2019. Round-table meeting at the Tallinn City Council - Baltic Project 2


• 06.08.2019. Program participants’ meeting in Tallinn - Baltic Project 2


● 28.06.2019.  Izvērtēšanas sanāksme „Rīgas NVO brīvprātīgo darbības ietekme uz maznodrošināto atbalsta pasākumiem”


● 25.06.2019. Diskusija "Valsts un baznīcas attiecības – vai mainīsim pamatprincipus?"


● 20.06.2019. EAPN-Latvia paplašinātā valdes sēde


● 18.06.2019. Seminārs "Rīgas NVO brīvprātīgo un pašvaldības sadarbība maznodrošināto interesēs"


• 18.06.2019. Aptauja patēriņa groza plānošanai - Eiropas Sociālās politikas darba grupa


● 15.06.2019. EAPN ES Stratēģiskās iekļaušanas grupas (EUISG) sanāksme Briselē, Beļģijā


● 15.06.2019. EAPN EXCO sanāksmes Briselē, Beļģijā


● 13.06.2019. EAPN EXCO un EUISG kopsapulce Briselē, Beļģijā


● 13.06.2019. EAPN politiskā konference "Delivering Agenda 2030 – for People and Planet" Briselē, Beļģijā


● 10.06.2019. LR Saeimas un NVO forums


• 09.06.2019. Seminārs kruīzā Rīga - Stokholma - Rīga par atbalstu ģimenēm


● 08.06.2019. Walking tour in Rzeszow, visiting Lancut Palace - Baltic Project 2


07.06.2019. Study visit to the House for mentally disabled people - Baltic Project 2


● 07.06.2019. Study visit to the House of Social Support - Baltic Project 2


● 06.06.2019. Study visit to the Daily Center for Seniors - Baltic Project 2


05.06.2019. Dalība pasākumos ārvalstīs - Social Platform


• 01.06.2019. Bolderājas svētki 2019


• 25.05.2019. Dalība Eiropas Parlamenta vēlēšanās


● 25.05.2019. Tikšanās ar Eiropas Komisijas viceprezidentu Valdi Dombrovski


● 20.05.2019. Dalība Annual Convention for Inclusive Growth 2019


• 17.05.2019. Seminārs "Rīgas NVO brīvprātīgo loma maznodrošināto iesaistei sabiedriskajās aktivitātēs"


• 17.05.2019. Eiropas Sociālās politikas darba grupas aptauja


09.05.2019. Dalība SMES-Europa seminārā „Dignity and Well-being’- Exchange for changing”


• 07.05.2019. Visiting Helgeseter, Sædalen, Bergen municipality - Baltic Project 2


• 06.05.2019. Visiting Folkeuniversitetet in Bergen - Baltic Project 2


• 05.05.2019. Sightseeing in Bergen - Baltic Project 2


• 04.05.2019. Program participants’ meeting in Bergen - Baltic Project 2


● 27.04.2019. EAPN-Latvia uzsāk sadarbību ar Tautas palīdzības fondu


• 26.04.2019. Seminārs „Rīgas NVO brīvprātīgo zināšanu paaugstināšana par maznodrošināto tiesībām un iespējām”


• 26.04.2019. Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme


• 11.04.2019. Latvijas Sieviešu organizāciju sadarbības tīkla (LSOST) vadības sanāksme


● 06.04.2019. EAPN EXCO sanāksme un Strategic Thinking Session Pamplonā, Navarrā, Spānijā


● 27.03.2019. Diskusija ar Tieslietu ministru Jāni Bordānu


• 27.03.2019. EAPN-Latvia delegācijas vizīte Latvijas Nacionālajā bibliotēkā


• 27.03.2019. EAPN-Latvia Gada kopsapulce


• 23.03.2019. EUISG sanāksme Rīgā


• 21.03.2019. Starptautiskā konference Rīgā


• 13.03.2019. Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme


● 08.03.2019. Starptautiskā Sieviešu diena Rīgā


• 15.02.2019. Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme


• 14.02.2019. NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupa Latvijas Nacionālajā bibliotēkā


• 08.02.2019. Workshop in Odense non-formal adult education center "1748"- Baltic Project 2


• 08.02.2019. Visit in Odense Women's Center "Reden"- Baltic Project 2


• 08.02.2019. Workshop in Odense Municipality - Baltic Project 2


• 07.02.2019. Visit in HF and VUC - Odense Adult Education Center - Baltic Project 2


• 07.02.2019. Workshop in Galleri Galschiot - Baltic Project 2


• 07.02.2019. Workshop in Odense Aftenskole - Baltic Project 2


• 07.02.2019. Odense. Visit to museum BRANDS - Baltic Project 2


• 18.01.2019. Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme


● 09.01.2019. EAPN-Latvia paplašinātā valdes sēde

2019.gada notikumi >>  |  2018.gada notikumi >>  |  2017.gada notikumi >>  |  2016. gada notikumi >>

Kontakti

Adrese: EAPN-Latvia, Vaļņu iela 32 - 508, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālruņi: +371 22311545, +371 29664063, e-pasts: infoeapn.lv

● Laila Balga, valdes priekšsēdētāja: tālrunis 22311545, infoeapn.lv
● Elīna Ālere-Fogele, valdes locekle: tālrunis 27494877, stilatnet.lv
● Baiba Giptere, valdes locekle: tālrunis 29542336, birojseapn.lv
● Jānis Stjadja, valdes loceklis: tālrunis 29404011, dobelesinvalidiinbox.lv
● Aigars Šveicers, valdes loceklis: tālrunis 27750336, lja.informacijagmail.comEAPN-Latvia Facebook lapa:
www.facebook.com/EAPNLatvia

The European Anti-Poverty Network:
www.eapn.eu/en/who-we-are/members/eapn-latvia-latvijas-pretnabadzibas-tikls  

SĀKUMS

PAR MUMS

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

VALDES SĒDES un SANĀKSMES

European Minimum
Income Network


Latvijas NVO
fonda projekti


RĪGAS DOMES PROJEKTI
 
PROJEKTI

BALTIC PROJECT 4
BALTIC PROJECT 3
BALTIC PROJECT 2
BALTIC PROJECT

NORDPLUS
NORDPLUS PREPARATORY

ERASMUS+ Strategic Partnerships

PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS


Programmas
Latvijas 100-gadei

 

 
 
eapn.lv 2014-2020 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: info[at]eapn.lv