The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsSvētdiena, 2017. gada 17. decembris

LV
EN

RU

 
 

Fonds LAIKaMETS

PROJEKTU KONKURSI NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM

Projektu konkurss 4.1.1.-15.08.2017

Lejuplādēt (.doc) >>

Fonda LAIKaMETS PROGRAMMA Nr. 4.1.1. nevalstisko organizāciju darbības efektivitātes paaugstināšanai
Projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām

„Koncepcijas izstrāde par finansiālo resursu piesaisti nolūkā veicināt NVO kapacitātes paaugstināšanos nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai”
Programmas Nr. 4.1.1. vispārējais mērķis: paaugstināt Latvijā reģistrēto nevalstisko organizāciju (NVO) darbības efektivitāti saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu.
Programmas Nr. 4.1.1-15.08.2017 mērķis: atklāts projektu konkurss koncepcijas izstrādei par finansiālo resursu piesaisti nolūkā veicināt NVO kapacitātes paaugstināšanos nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai.
Programmas Nr. 4.1.1-15.08.2017 uzdevumi:
1) informācijas apkopošana par NVO finansiālo resursu piesaistes iespējām;
2) konceptuāla stratēģiskā plāna sagatavošana NVO finansiālo resursu piesaistei;
3) konceptuālu metožu piedāvājums NVO finansiālo resursu piesaistes stratēģiskā plāna īstenošanai.
Programmas Nr. 4.1.1-15.08.2017 dalībnieki:
1) LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētas nevalstiskās organizācijas – biedrības, nodibinājumi (fondi), arodbiedrības, profesionālās organizācijas un reliģiskās organizācijas;
2) Latvijas NVO sadarbības partneri no citu valstu nevalstiskā sektora (partnerības apliecinājums).
Programmas Nr. 4.1.1-15.08.2017 īstenošanas vieta: faktiskā NVO biroja adrese.
Projektu iesniegšana – laika periodā no 2017. gada 15. augusta līdz 16. oktobrim plkst. 18:00 Fonda birojā vai elektroniski PDF formātā uz e-pastu fonds.laikametseapn.lv Projekta satura sagatavošanā jāievēro vispārējie projektu izstrādes principi.
Programmā Nr. 4.1.1-15.08.2017 apstiprinātā projekta īstenošanas periods: 3 mēneši
Programmas Nr. 4.1.1-15.08.2017 finansēšana: no Fonda līdzekļiem finansējums 80%, t.sk. avanss 50% tiek izmaksāts 3 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar projekta iesniedzēju; programmas dalībnieka līdzfinansējums 20%, t.sk. brīvprātīgais darbs. Gala maksājums tiek veikts 10 dienu laikā pēc projekta ziņojuma apstiprināšanas Fondā.
Programmas Nr. 4.1.1-15.08.2017 finansējums vienam projektam: 500,00 eiro.
Lēmums par projektu finansēšanu – lēmumu pieņem Fonda padome līdz 2017. gada 16. novembrim, par to informējot katru projekta iesniedzēju. Fonda padomes lēmums nav pārsūdzams.
Programmas Nr. 4.1.1-15.08.2017 projekta ziņojums: ziņojums sagatavojams un iesniedzams Fondam 15 dienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas.
Fonda LAIKaMETS biroja adrese: Vaļņu iela 32 – 508, Rīga, LV-1050. Informācija par biroja darba laiku pa tel. 29664063.
Tuvāk: www.eapn.lv/laikamets

Fonda LAIKaMETS valde

___

SĀKUMS

PAR MUMS

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

INTEREŠU AIZSTĀVĪBA

EMIN

EMIN 2

LATVIJAS NVO FONDA PROJEKTI

PROJEKTI

BALTIC PROJECT


PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS

 

 
 
eapn.lv 2014-2017 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: info[at]eapn.lv