The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsSestdiena, 2024. gada 20. aprīlis

LV
EN

RU

 
 

PASĀKUMI LATVIJĀ


Par sociālo taisnīgumu
- Arhīvs
 

2020. gads

● 28.10.2020. Atbalsts uzņēmējiem un kultūras darbiniekiem2020. gada 28. oktobrī EAPN-Latvia dalīborganizāciju pārstāvji Laila Balga, Dzintra Ziemele, Aigars Šveicers, Jānis Stjadja, Egils Rutkovskis, Edgars Treibergs u.c. atbalstīja uzņēmēju un kultūras darbinieku piketu pie LR Saeimas ēkas.
Lasīt vairāk >>

___

● 13.10.2020. Eiropas sociālo tiesību pīlāra Rīcības plāns

2020. gada 13. oktobrī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga, pārstāvis EAPN EUISG Egils Rupeks un Rīgas aktīvo senioru alianses valdes priekšsēdētāja Terēzija Mackare piedalījās Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta (direktore Katarīna Ivankoviča-Knezēviča) un Eiropas Kustības Latvijā (prezidents Andris Gobiņš) vebinārā „Pāreja uz sociāli taisnīgāku Eiropu. Eiropas sociālo tiesību pīlāra Rīcības plāns”.

___

● 24.09.2020. EAPN-Latvia iesniedz Poverty Watch ziņojumu

2020. gada 24. septembrī EAPN-Latvia iesniedza Poverty Watch ziņojumu par 2020. gadu kontekstā ar COVID-19 Eiropas Parlamenta deputātei Tatjanai Ždanokai, Eiropas Komisijas Pārstāvniecībai Latvijā, LR Tiesībsargam, Valsts kontrolei, Labklājības ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Rīgas domei, Latvijas Universitātei, Rīgas Stradiņa universitātei, Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomei, Latvijas Pensionāru federācijai, Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijai, Latvijas Bērnu labklājības tīklam, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijai, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklam un daudzām citām nevalstiskā sektora organizācijām.

Ziņojums pieejams http://www.eapn.lv/pep/

___

● 23.09.2020. EAPN-Latvia seminārs par piekļuvi pamatpakalpojumiem

2020. gada 23. septembrī Eiropas Savienības mājā, Rīgā notika seminārs “Eiropas sociālo tiesību pīlārs: 20. princips - Piekļuve pamatpakalpojumiem”.

Tajā ar savām zināšanām dalījās LR Saeimas deputāte Linda Ozola, VARAM Publisko pakalpojumu departamenta projekta koordinatore Karīna Eglīte-Miezīte un Latvijas Prokuroru biedrības prezidenta p.i. Jānis Ilsteris.

Seminārā bija pārstāvēta Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība, Latvijas Bērnu forums, Latvijas Juristu apvienība, Latvijas Sociālo reformu biedrība, Latvijas Rezerves virsnieku apvienība, Latvijas-Šveices rūpniecības kamera, Dobeles invalīdu biedrība, Vēlētāju biedrība „Mēs esam Latvija”, Lielo ģimeņu centrs „Ģimenes atbalsts”, Garkalnes sieviešu biedrība „Mūsmājas”, nodibinājums „Gaismasstari”, Jūrmalas NVO, Pāvilostas baptistu draudze un SIA „Pārvaldnieks 24”.

Semināru vadīja Aigars Šveicers, EAPN-Latvia valdes loceklis, un Ivars Redisons, EAPN-Latvia Eiropas sociālās politikas darba grupas eksperts.

___

● 02.03.2020. Rīga. Debates par Eiropas Savienības sociālo un nodarbinātības politiku2020. gada 2. martā Eiropas Parlamenta Informācijas birojā EAPN-Latvia dalīborganizāciju pārstāvji: Valdes locekļi Laila Balga, Elīna Ālere-Fogele un Jānis Stjadja, un dalīborganizāciju pārstāvji Ilga Liepiņa (Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība), Aigars Šveicers (Latvijas Juristu apvienība), Baiba Svetlana Rozenberga (Rīgas aktīvo senioru alianse), Dace Paegle (Latvijas Bērnu forums), Dzintra Ziemele, Iveta Šalve un Janīna Daha (Tautas palīdzības fonds) piedalījās debatēs ar Eiropas Parlamenta deputāti no Latvijas Tatjanu Ždanoku par ES sociālo un nodarbinātības politiku, minimālo ienākumu līmeņa veidošanas procesu un Brexit.

EP deputāte Tatjana Ždanoka uzklausīja EAPN-Latvia, LDDK, Labklājības ministrijas, Rīgas Stradiņa universitātes un arodbiedrību pārstāvju viedokļus un aicināja aktīvāk ietekmēt Eiropas Parlamenta lēmumus, nosūtot savas nostādnes atbilstošajām iestādēm. Saruna ar EAPN-Latvia ekspertiem turpinājās arī pie kafijas tases un ar vizītkaršu apmaiņu, un kopīgu nofotografēšanos.

EP deputāte Tatjana Ždanoka ir Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas deputāte, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas locekle un Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāja vietniece.

Debates organizēja un vadīja Eiropas Parlamenta Informācijas birojs (vadītāja Marta Rībele) apaļā galda debašu cikla "Labāk kopā" ietvaros.
Lasīt vairāk >>

___

● 27.02.2020. Rīga. Izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā2020. gada 27. februārī EAPN-Latvia pārstāvji Laila Balga, Elīna Ālere-Fogele, Baiba Giptere, Ilga Liepiņa un Jānis Stjadja apmeklēja izstādi "Vienādas iespējas un darba tirgus pieejamība", kas bija iekārtota LNB Ekonomikas un tiesību zinātņu lasītavā.
Lasīt vairāk >>

___
 

2019. gads


EAPN programma “Eiropas Stratēģija 2020, Eiropas Semestris un Eiropas Sociālo Tiesību Pīlārs”

Sociālā dimensija nacionālajās programmās Latvijā
Социальное измерение в национальных программах Латвии


Plānotie pasākumi 2019. gadā

I. 1. janvāris – 31. decembris, Rīga

Programmas administrēšana. Piesaistīti divi brīvprātīgie darbinieki. Nodrošinātas sanāksmju telpas, transports un ēdināšana. Īstenoti publicitātes pasākumi: informācija mājas lapā, ikmēneša apkārtraksts, publikācijas nacionālajā un reģionālajā presē, intervijas TV un Radio, raksti un fotogrāfijas sociālajos tīklos (Facebook, Twitter u.c.).

II. 1. janvāris – 30. jūnijs, Rīga

EAPN (Europe) brošūras “EAPN-Combatting inwork poverty” un citu dokumentu tulkošana no angļu valodas krievu valodā attiecībā uz Eiropas Stratēģiju 2020 un Eiropas Sociālo tiesību pīlāru.

III. 1. februāris – 31. oktobris, Rīga

EAPN-Latvia divu ekspertu darbs pie 2018. gada Latvijas Progresa ziņojuma un Eiropas Komisijas rekomendāciju izpildes izvērtēšanas saistībā ar aktuālo nabadzības risku, tam pakļauto personu nodarbinātību, izglītību, veselības aizsardzību un mājokļa nodrošinājumu; apkopojuma un rekomendāciju sagatavošana prezentācijai LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai un Labklājības ministrijai.

IV. 1. jūlijs – 31. decembris, Rīga

EAPN (Europe) tematisko brošūru un citu dokumentu tulkošana no angļu valodas latviešu valodā.
Tulkoto brošūru pieejamības nodrošināšana internetā.

V. 1. novembris – 31. decembris, Rīga

Eiropas Stratēģijas 2020, Eiropas Semestra un Eiropas Sociālo tiesību pīlāra ieviešanas pasākumu izvērtēšanas sanāksme (20 dalībnieki).

EAPN programma “Eiropas Stratēģija 2020, Eiropas Semestris un Eiropas Sociālo Tiesību Pīlārs” - Sociālā dimensija nacionālajās programmās Latvijā - Plānotie pasākumi 2019. gadā (.pdf) >>


Programmas vadītāja Baiba Giptere

Eksperts Elīna Ālere Fogele

Eksperts Mārīte Rozentāle

 

___

2018. gads

● 25.10.2018. Starptautiskā konference „Nevalstisko organizāciju stiprināšana efektīvai sociālo tiesību aizstāvībai”Rīgā, Latvijas Kara muzejā ES Strategy 2020 programmas ietvaros EAPN-Latvia organizēja konferenci „Nevalstisko organizāciju stiprināšana efektīvai sociālo tiesību aizstāvībai”, kurā piedalījās vairāk nekā 60 pārstāvju no Rīgas un citu Latvijas reģionu NVO, valsts un pašvaldību institūcijām un uzņēmumiem. Konferences darbu vadīja EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga. Tajā uzstājās lektori Lilita Seimuškāne, Latvijas Universitātes docente, Līga Rasnača, Latvijas Universitātes asociētā profesore, Elīna Pinto, EMIN Goda vēstnese, Eiropas Latviešu apvienības prezidija priekšsēdētāja vietniece, un Antoņina Ņenaševa, politiskās partijas "Progresīvie" valdes locekle. Konferences dalībnieki 8 darba grupās diskutēja un sagatavoja priekšlikumus NVO ieguldījuma palielināšanai pilsoniskās sabiedrības iesaistē sociālo reformu procesos un Eiropas Sociālo Tiesību Pīlāra pamatprincipu ieviešanai Latvijā. Informācija par konferenci tika plaši izplatīta sociālajos tīklos. Priekšlikumu apkopojumu EAPN-Latvia paredz iesniegt EAPN Europe, Eiropas Komisijai, LR Saeimai un Valdībai.
Lasīt vairāk >>

___

● 14.09.2018. Rīga. EAPN-Latvia turpina starptautiskās konferences plānošanu2018. gada 14. septembrī Rīgā EAPN-Latvia dalīborganizācijas pulcējās sanāksmē, lai turpinātu darbu pie starptautiskās konferences organizēšanas, kas noritēs š.g. 25. oktobrī Latvijas Kara muzejā un kurā paredzēts izvērtēt sociālo dimensiju nacionālajos dokumentos.
Sanāksmi vadīja valdes priekšsēdētāja Laila Balga, piedalījās valdes locekles Baiba Giptere un Elīna Ālere-Fogele. Sanāksmē tika pārstāvēts Latvijas Bērnu forums, Latvijas Juristu apvienība, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība, Latvijas Nākotnes Instituts un IWO-International Women's Organisation.
Lasīt vairāk >>

___


EAPN programma “Eiropas Stratēģija 2020, Eiropas Semestris un Eiropas Sociālo Tiesību Pīlārs”

● 13.07.2018. Rīga. EAPN-Latvia uzsāk starptautiskas konferences plānošanu2018. gada 13. jūlijā Rīgā EAPN-Latvia dalīborganizācijas pulcējās sanāksmē, lai uzsāktu plānot starptautisko konferenci, kas noritētu š.g. oktobra beigās un izvērtētu sociālo dimensiju nacionālajos dokumentos. Sanāksmi vadīja valdes locekļi Laila Balga, Baiba Giptere un Jānis Stjadja, tajā tika pārstāvēts Latvijas Bērnu forums, Siguldas biedrība "Aicinājums Tev", Lielo ģimeņu biedrība "Ģimenes atbalsts", Latvijas Juristu apvienība, Rīgas aktīvo senioru alianse, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība un Latvijas Nākotnes Instituts.
Lasīt vairāk >>

___

EAPN-Latvia programma
Sociālā dimensija Latvijas Nacionālās reformas programmā

Programma Europe 2020 (.doc) >>

Labklajības ministrija, Eiropas diena 2018 (.pdf) >>

Plānotie pasākumi 2018. gadā

I. 1. janvāris – 31. decembris, Rīga

Programmas administrēšana. Piesaistīti trīs brīvprātīgie darbinieki. Nodrošinātas sanāksmju telpas, transports, ēdināšana un naktsmītnes/dienas nauda. Īstenoti publicitātes pasākumi: informācija mājas lapā, ikmēneša apkārtraksts, publikācijas nacionālajā un reģionālajā presē, intervijas TV un Radio, raksti un fotogrāfijas sociālajos tīklos (Facebook, Twitter u.c.). Programmas izvērtēšanas sanāksme.

II. 1. februāris – 31. maijs, Rīga

EAPN (Europe) brošūras “The contribution of meaningful Social Innovation to reducing poverty and social exclusion in Europe” un citu dokumentu tulkošana no angļu valodas krievu valodā attiecībā uz Eiropas Stratēģiju 2020 un Eiropas Sociālo Tiesību Pīlāru.

III. 1. jūnijs – 31. oktobris, Rīga

EAPN-Latvia divu ekspertu darbs pie 2017. gada Latvijas Nacionālas reformu programmas Progresa ziņojuma un Latvijas Stabilitātes programmas izvērtēšanas saistībā ar aktuālo nabadzības risku, tam pakļauto personu nodarbinātību un izglītību; apkopojuma un rekomendāciju sagatavošana prezentācijai konferencē.

IV. 1. novembris – 14. decembris, Rīga

Konference Eiropas Savienības mājā NVO ieguldījuma palielināšanai pilsoniskās sabiedrības iesaistē sociālo reformu procesos un Eiropas Sociālo Tiesību Pīlāra principu ieviešanā Latvijā; 40 dalībnieki.
Diskusijas un rekomendāciju apstiprināšana; rekomendāciju par socālajiem jautājumiem iesniegšana likumdevējiem.

V. 15. decembris – 31. decembris, Rīga

Programmas izvērtēšanas sanāksme EAPN-Latvia un programmas noslēgums; 10 dalībnieki.

___

Eiropas Stratēģija 2020 Latvijas laukos
EUROPE 2020 STRATEGY IN THE LATVIAN COUNTRYSIDE
01/01/2017 – 15/12/2017

EUROPE 2020 STRATEGY IN LATVIAN RURAL AREAS. EAPN-Latvia Report on the national work 01/01/2017 – 31/12/2017 (.pdf) >>

REPORT on association's “EAPN-Latvia” contribution to protecting the interests of people who experience poverty and social exclusion in Latvia in 2017 (.pdf) >>

Developing National Poverty Watch Reports. Scoping Note (pdf) >>

Nacionālo nabadzības uzraudzības ziņojumu izstrāde. Jomas Piezīme (pdf) >>

___

07.09.2017. Ziemupe, Pāvilostas novads
Diskusija Ziemupē par izpratnes veidošanu sabiedrībā par Eiropas Stratēģiju 2020

Lauku teritorijas NVO speciālistu un pašvaldības pārstāvju un EAPN-Latvia ekspertu Elīnas Āleres-Fogeles, Lailas Balgas, Mārītes Rozentāles, Jura Dzelmes un Jāņa Stjadjas diskusija par izpratnes veidošanu sabiedrībā par Eiropas Stratēģiju 2020, t.sk. par Eiropas Sociālo Tiesību Pīlāru; dalībnieku aptauja; secinājumi un rekomendācijas.
Organizators Liepājas Neredzīgo biedrība, valdes priekšsēdētājs Māris Ceirulis.
Lasīt vairāk >>

___

06.09.2017. Rucava
Diskusija Rucavā par izpratnes veidošanu sabiedrībā par Eiropas Stratēģiju 2020

Lauku teritorijas NVO speciālistu un pašvaldības pārstāvju un EAPN-Latvia ekspertu Elīnas Āleres-Fogeles, Lailas Balgas, Mārītes Rozentāles, Jura Dzelmes un Jāņa Stjadjas diskusija par izpratnes veidošanu sabiedrībā par Eiropas Stratēģiju 2020, t.sk. par Eiropas Sociālo Tiesību Pīlāru; dalībnieku aptauja; secinājumi un rekomendācijas.
Organizators Rucavas biedrība "Jumītis", valdes priekšsēdētāja Valda Stadgale.
Lasīt vairāk >>

___

Plānotie pasākumi:
• 01/01/2017 – 31/08/2017, Latvijas reģioni: Rīga, Liepāja, Jēkabpils, Balvi, Varakļāni, Sigulda, Dobele, Rucava, Garkalne un Preiļi.
EAPN-Latvia rokasgrāmatas „Runājam un rīkojamies” un EAPN Sociālo inovāciju darba grupas bukleta prezentācija un izplatīšana NVO tīklā.
• 01/09/2017 – 31/10/2017, Rucava
Latvijas lauku teritorijas NVO speciālistu, EAPN-Latvia ekspertu un NVO brīvprātīgo seminārs par izpratnes veidošanu sabiedrībā par Eiropas Stratēģiju 2020, t.sk. par Eiropas Sociālo Tiesību Pīlāru. Dalībnieku aptauja. Secinājumi un rekomendācijas.
• 01/11/2017 – 15/12/2017, Rīga
EAPN-Latvia priekšlikumu sagatavošana un iesniegšana Eiropas Savienības un Latvijas likumdošanas institūcijām.

___

● 30.03.2017. Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības sanāksme
2017. gada martā Rīgā, NVO namā notika Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības, valdes priekšsēdētājs Imants Keišs, sanāksme par daudzbērnu ģimeņu materiālo nodrošinājumu un citiem ģimenēm aktuāliem jautājumiem.
Vairāk skatīt šeit >>

___


Iespēju palielināšana piedaloties

● 2016. gada 8. novembrī EAPN-Latvia pārstāvji Gundega Lasmane, Aivars Lasmanis, Imants Keišs un Jānis Stjadja pārstāvēja PeP intereses LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā, kuru vada deputāte Aija Barča.
___

● 2016. gada 4. novembrī Rīgā notika cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību, un speciālistu sanāksme, lai sagatavotos diskusijai LR Saeimas komisijās. Sanāksmē piedalījās PeP nacionālā koordinatore Gundega Lasmane, Imants Keišs, Vija Ahunzjanova un Jānis Stjadja.


___

● 2016. gada 3. novembrī EAPN-Latvia valde veica izmaiņas delegācijas sastāvā uz PeP 15. Eiropas konferenci "Empowerment through Participation", kas noritēs 14.-15. novembrī Briselē, Beļģijā. Uz konferenci dosies nacionālais koordinators Henriks Danusēvičs, Dobeles invalīdu biedrības valdes loceklis Jānis Stjadja, Jēkabpils NVO resursu centra PR speciālists Aleksandrs Kalniņš un Latvijas Daudzbērnu biedrības valdes priekšsēdētājs Imants Keišs.
___

● 2016. gada 2. novembrī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga uzstājās LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē saistībā ar LR Tiesībsarga Jura Jansona iesniegumu par nabadzību Latvijā.
___

 

● 2016. gada 6. oktobrī EAPN-Latvia valde apstiprināja delegāciju uz PeP 15. Eiropas konferenci "Empowerment through Participation", kas noritēs 14.-15. novembrī Briselē, Beļģijā. Uz konferenci dosies nacionālā koordinatore Gundega Lasmane, Health Institute eksperts Aivars Lasmanis, Jēkabpils NVO resursu centra PR speciālists Aleksandrs Kalniņš, Latvijas Daudzbērnu biedrības valdes priekšsēdētājs Imants Keišs.
___

● 22.-23. augustā Jēkabpils novadā Mārtiņa Fonda psiholoģiskās rehabilitācijas centrā "Dūjas" notika diskusija par sabiedrības veselības jautājumiem, kurā piedalījās 20 pārstāvji no EAPN-Latvia, Health Institute, Mārtiņa Fonda, Latvijas Pensionāru federācijas, Lielo ģimeņu centra "Atbalsts ģimenei", Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības, Jēkabpils pensionāru apvienības "Sasaiste", Daugavas Vanagu Jēkabpils nodaļas, Dialoga Plus, Jēkabpils NVO resursu centra, Holistas, Dobeles invalīdu biedrības, kā arī Daugavpils un Bauskas novada iedzīvotāji. Diskusiju vadīja un dalībnieku priekšlikumus apkopoja Health Institute speciālistes Krista Krūmiņa un Zane Reinfelde.
___

● 23. augustā PeP programmas ietvaros tika apstiprināts EAPN-Latvia delegācijas sastāvs diskusijai ar politikas veidotājiem LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā un Sabiedrības veselības apakškomisijā. Delegācijā iekļauti Elīna Ālere-Fogele no Tīkla valdes, Krista Krūmiņa, Zane Reinfelde un Rolands Kalniņš no Health Institute, Agita Pleiko no Jēkabpils NVO resursu centra, Imants Keišs no Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības, Vija Ahunzjanova no Lielo ģimeņu centra "Ģimenes atbalsts", Ligita Upīte no Salas novada biedrības "Holista", Jānis Stjadja no Dobeles invalīdu biedrības un bezdarbnieks Aleksejs Buhtojarovs no Daugavpils.

EAPN-Latvia PeP atbalsta programmas "Healthy People - Wealthy People" priekšlikumi (.pdf) >>

PeP diskusijas darba kārtība (.pdf) >>
___

● No 2016. gada 1. maija Latvijā norit pasākumi EAPN PeP programmas ietvaros par tēmu "Healthy People - Wealthy People", kurus vada EAPN-Latvia sadarbībā ar Health Institute. Laikā no 1. jūnija līdz 20. augustam Latvijas reģionos noritēja cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību, un speciālistu aptauja un tās rezultātu apkopošana. PeP programmas nacionālā koordinatore Gundega Lasmane glalnet.lv
   Fotogaleriju skatīt šeit >>>

___

Eiropas Sociālo tiesību pīlārs

● 2016. gada 21. septembrī Rīgā EAPN-Latvia Stratēģiskā darba grupa pēc Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas aicinājuma sagatavoja NVO nostādnes Eiropas Sociālo tiesību pilāra projektam. Priekšlikumus iesniedza eksperti no Sieviešu tiesību institūta, IWO-International Women's Organisation, Latvijas Sarkanā Krusta, Latvijas Pensionāru federācijas, Health Institute, PINS, Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra, Lielo ģimeņu centra "Ģimenes atbalsts", Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības, Victory Foundation, Latvijas Neredzīgo biedrības Rīgas pilsētas organizācijas un Dobeles invalīdu biedrības.
   Fotogaleriju skatīt šeit >>>
___

● 2016. gada 19. septembrī Eiropas Savienības mājā, Rīgā, EAPN-Latvia speciālisti Norberts Snarskis, Aivars Lasmanis, Laila Balga, Jānis Felsbergs un Bruno Barons piedalījās Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas organizētajā sanāksmē "Eiropas Sociālo tiesību pilārs: debates ar Latvijas organizēto pilsonisko sabiedrību". Sanāksmi vadīja Andris Gobiņš, Eiropas Kustības Latvijā prezidents.
   Fotogaleriju skatīt šeit >>>
___

● Ar 2016. gada 1. aprīli pie Eiropas Sociālo tiesību pīlāra ieviešanas Latvijā darbu uzsākusi EAPN-Latvia Stratēģiskā darba grupa: Ivars Redisons, Leons Mežeckis, Vija Ahunzjanova, Norberts Snarskis, Laila Balga, Agnese Trofimova, Elīna Ālere-Fogele, Lelde Cālīte, Dzintra Žilde un Aivars Lasmanis. 29. jūnija sesiju Rīgā vadīja Laila Balga.
___

Eiropas 2020 stratēģija Latvijas laukos

EAPN-Latvia programma

I. Rīga, 2016. gada 1. septembris – 31. oktobris.
Administratīvie pasākumi: informācija un publicitāte (bukleta izgatavošana, mājas lapa, Mēneša Jaunumi, publikācijas nacionālajā un reģionālajā presē, intervijas TV un radio, informācija sociālajos tīklos Twitter, Facebook u.c.).

II. Kārsava, 2016. gada 1. oktobris – 31. oktobris.
Latvijas lauku NVO vadītāju un brīvprātīgo seminārs saistībā ar pilsoniskās sabiedrības izpratnes veidošanu par Eiropas 2020 startēģiju. EAPN-Latvia rokasgrāmatas «Runājam un rīkojamies» 2015 un 2016. gada rokasgrāmatas prezentācija. Secinājumi un rekomendācijas nākotnei.


___


GATAVOJAMIES CILVĒKU, KURI PIEREDZĒJUŠI NABADZĪBU UN SOCIĀLO ATSTUMTĪBU, EIROPAS SANĀKSMEI 2016

Healthy People – Wealthy People

EAPN-Latvia programma

I. Rīga, 2016. gada 1. jūnijs – 31. decembris.
Administratīvie pasākumi: informācija un publicitāte (bukleta izgatavošana, mājas lapa, Mēneša Jaunumi, publikācijas nacionālajā un reģionālajā presē, intervijas TV un radio, informācija sociālajos tīklos Twitter, Facebook u.c.).

II. Rīga, 2016. gada 1. maijs – 31. maijs.
Cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību, un speciālistu izpētes plāna un aptaujas ankešu sagatavošana attiecībā uz sabiedrības veselības jautājumiem, veselības profilaksi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

III. Latvijas reģioni, 2016. gada 1. jūnijs – 31. jūlijs.
Cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību, un speciālistu aptauja. Rezultātu apkopošana.

IV. Kalna pagasts, Jēkabpils novads, 2016. gada 1. augusts – 31. augusts.
Cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību, un speciālistu sanāksme – diskusija (paredzēta
22.-23. augustā) par izpētes rezultātiem attiecībā uz veselības profilaksi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kā arī uz sabiedrības veselības uzlabošanas pasākumiem kopumā. Priekšlikumu sagatavošana lēmumu pieņemšanas institūcijām. Pārstāvju apstiprināšana diskusijai LR Saeimā.

V. Madlienas pagasts, Ogres novads, 2016. gada 1. septembris – 30. septembris.
Cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību, un speciālistu sanāksme – darba plānošana diskusijai LR Saeimā attiecībā uz sabiedrības veselības veicināšanas programmām, veselības profilaksi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību un sociālo atstumtību, un politikas veidotāju - LR Saeimas deputātu – “apaļā galda” diskusija Sociālo un darba lietu komisijā un Sabiedrības veselības apakškomisijā.

VI. Rīga, 2016. gada 1. augusts – 31. oktobris.
Četru delegātu sagatavošanas sesija Latvijas pārstāvniecībai cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību un sociālo atstumtību, Eiropas sanāksmei Briselē.

VII. Brisele, 2016. gada 1. novembris – 30. novembris.
Latvijas pārstāvniecība un prezentācijas cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību un sociālo atstumtību, Eiropas sanāksmē Briselē. Rezultātu apkopošana.

VIII. Rīga, 2016. gada 1. decembris – 31. decembris.
Cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību, un speciālistu sanāksme – diskusija par PeP programmas 2016 rezultātiem. Rezolūcijas sagatavošana lēmumu pieņemšanas institūcijām.


___

Runās cilvēki, kuri pieredzējuši nabadzību

EAPN-Latvia pārskats par aktivitātēm EAPN PeP programmas ietvaros 1.02.-10.12.2015. (.pdf) >>


● 9. decembrī EAPN-Latvia un Sabiedriskais klubs "Sievietes par saskaņu", valdes priekšsēdētāja Valentīna Volodjko, sadarbībā ar Latvia Charity Bank un Rīgas aktīvo senioru aliansi pulcināja 62 trūcīgās ģimenes ar gandrīz 100 bērniem no Rīgas Skaistajā Ziemassvētku labdarības pasākumā, kur tika pasniegtas gan vispusīgas pārtikas pakas, gan skaistas un noderīgas dāvanas, un visi klātesošie tika priecēti ar koncertu un dejošanu.
Fotogaleriju skatīt šeit >>>

● Programmas "Runā cilvēki, kuri pieredzējuši nabadzību" ietvaros EAPN-Latvia laikā no 1. septembra 8 pasākumos Rīgā, Rucavā un Varakļānos pulcinājusi vairāk nekā 200 dalībnieku. Latvijas intereses Eiropas konferencē "Social Convergence of the EU" Briselē saskaņā ar EAPN-Latvia valdes lēmumu 2015. gada 19. un 20. novembrī pārstāvēja Elīna Ālere-Fogele, Dzintra Žilde, Baiba Giptere un Ināra Hedviga Pūpola.

● Programmas "Runā cilvēki, kuri pieredzējuši nabadzību" ietvaros EAPN-Latvia laikā no 1. septembra 6 pasākumos Rīgā, Rucavā un Varakļānos pulcinājusi vairāk nekā 120 dalībnieku. Latvijas intereses Eiropas konferencē "Social Convergence of the EU" Briselē saskaņā ar EAPN-Latvia valdes lēmumu 2015. gada 19. un 20. novembrī pārstāvēs Edīte Kalniņa, Dzintra Žilde, Baiba Giptere un Ināra Hedviga Pūpola.

● 2015. gada 12. novembrī Rīgā, Eiropas Savienības mājā, noritēja EAPN-Latvia organizētā 30 nevalstisko organizāciju un 6 pašvaldību sociālo dienestu sanāksme. To vadīja EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga, ar prezentācijām uzstājās LR Saeimas deputāte Silvija Šimfa, EAPN eksperts Norberts Snarskis, EAPN-Latvia valdes locekle Elīna Ālere-Fogele, PeP nacionālā koordinatore Edīte Kalniņa, Asociācijas Latgales priekšpilsētas attīstībai valdes priekšsēdētāja Baiba Giptere, Liepājas diabēta biedrības pārstāve Ināra Hedviga Pūpola un Rucavas biedrības "Jumītis" valdes priekšsēdētāja Valda Stadgale.
 

● 2015. gada 28. oktobrī PeP programmas ietvaros EAPN-Latvia Rīgā, kafejnīcā "Vanaga ligzda" organizēja cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību un sociālo atstumtību, sanāksmi. To vadīja EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga, par Eiropas stratēģiju 2020 uzstājās eksperti Aivars Lasmanis un Norberts Snarskis. Sanāksmē piedalījās 20 nevalstisko organizāciju 40 pārstāvji no Latvijas, kā arī SVEFI-Zviedru-somu tautskolas projektu vadītājas Raija Hiivala un Marjatta Morina.

___

● 2015. gada 7. oktobrī Rīgā, LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā (priekšsēdētāja Aija Barča) notika 13 cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību un sociālo atstumtību, tikšanās ar deputātiem. Delegāciju vadīja PeP nacionālā koordinatore Edīte Kalniņa.

Video:
Sēde - youtu.be/ErWzjSndyWw
Intervijas - youtu.be/PLdveCqnpW8
Kopbilde - youtu.be/Oh24BxJX_5g
___

● 2015. gada 6. oktobrī Rīgā, restorānā "Apšeron" tika organizētas vakariņas 19 cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību un sociālo atstumtību. Diskusijas laikā PeP nacionālā koordinatore Edīte Kalniņa un EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga palīdzēja dalībniekiem sagatavoties sēdei LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā.


___

● 2015. gada 25. septembrī Varakļānos noritēja cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību un sociālo atstumtību, valsts institūciju un Varakļānu novada pašvaldības speciālistu diskusija. Koordinators Staņislava Poče, biedrība "Pieaugušo attīstības projekts"

Prezentācija: Nodarbinātības Valsts aģentūra (.ppt) >>
Prezentācija: Valsts Sociālās Apdrošināšanas aģentūra (.ppt) >>
___

● 2015. gada 25. septembrī Rucavā noritēja cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību un sociālo atstumtību, un Rucavas novada pašvaldības un NVA speciālistu diskusija. Koordinators Valda Stadgale, biedrība "Jumītis".
___

● 2015. gada 17. septembrī EAPN-Latvia Stratēģiskā darba grupa apstiprināja PeP programmas pasākumus Latvijā:
     1. 25. septembris - Diskusija Rucavas Saieta namā
     2. 25. septembris - Diskusija Varakļānu Zupas izdales telpās
     3. 6. oktobris - 10 dalībnieku sanāksme - vakariņas Rīgā (pieteikšanās līdz 28. septembrim)
     4. 7. oktobris - Diskusija 1:1 ar LR Saeimas deputātiem Saeimas Sociālā un darba lietu komisijā
     5. 15. oktobris - Latvijas delegācijas apstiprināšana uz konferenci Briselē (3 kandidātu izvirzīšana līdz 14. oktobrim)
     6. 12. novembris - Nacionālā konference Rīgā (pieteikšanās līdz 1. novembrim)
     7. 19.-20. novembris - Dalība 14. Eiropas nabadzīgo cilvēku konferencē Briselē
     8. Decembris - Rezultātu apkopošana un rekomendāciju sagatavošanaRunās cilvēki, kuri pieredzējuši nabadzību

EAPN-Latvia uzsākusi gatavošanos ikgadējai Eiropas nabadzīgo cilvēku konferencei, kas paredzēta 2015. gada novembrī Briselē. Laikā no 1. jūlija līdz 31. decembrim Latvijas programmas ietvaros noritēs šādi pasākumi:

I. Diskusijas vietējās nevalstiskajās organizācijās Varakļānu un Rucavas pašvaldībās ar cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību.
II. Cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību, un LR Saeimas deputātu "apaļā galda" diskusija 1:1 Rīgā.
III. Nacionālā konference Rīgā ar cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību un sociālo atstumtību, dalību.
IV. Latvijas delegātu apstiprināšana Eiropas nabadzīgo cilvēku konferencei: 1 sieviete un 1 vīrietis.
V. Pasākumu rezultātu izvērtēšana, rekomendācijas nākotnei.
VI. Programmas bukleta izgatavošana un izplatīšana; informācijas izplatīšana plašsaziņas līdzekļos.

Programmas nacionālā koordinatore Edīte Kalniņa edipsiyahoo.com, tel. 26468079.

Aicinām pieteikties uz pasākumiem pa e-pastu infoeapn.lv vai lelde.caliteinbox.lv, tel. 29664063.

Eiropas 2020 stratēģija
      2015. gada 17. septembrī EAPN-Latvia Stratēģiskā darba grupa apstiprināja diskusijas plānu EAPN programmā "For on-going Europe 2020 and the European Semester action". Diskusijā piedalīsies Haparandas Tautskolas (Zviedrija) speciālisti.
     Diskusija notiks Rīgā 2015. gada 28. oktobrī. Pieteikšanās līdz 20. oktobrim uz e-pastu lelde.caliteinbox.lv, tel. 24550107, 29664063

● 2014. gada 8.-9. decembrī Rīgā EAPN-Latvia pārstāvji Laila Balga, Lelde Cālīte, Staņislava Poče, Elīna Ālere-Fogele, Terēzija Mackare un Daiga Lakotko piedalījās Eiropas Sociālās Platformas organizētajā NVO tīklu konferencē (koordinatore Eiropas Sieviešu lobija pārstāve, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības valdes priekšsēdētāja Edīte Kalniņa). 8. decembrī EAPN-Latvia dalīborganizācija Rīgas aktīvo senioru alianse (RASA) organizēja NVO pārstāvju tikšanos ar Sociālās Platformas pārstāvjiem Fran McDonnell u.c.

● 2014. gada 20. augustā Rīgā EAPN-Latvia valdes locekles Laila Balga un Lelde Cālīte piedalījās Rīgas aktīvo senioru alianses (RASA) pasākumā, kuru vadīja valdes priekšsēdētāja Terēzija Mackare un kurā uz NVO jautājumiem atbildes sniedza Ministru prezidente Laimdota Straujuma. Pasākumā bija pārstāvēta arī LR Saeima un Rīgas dome.

- - -
 

SĀKUMS

PAR MUMS

EAPN-Latvia izdevumi

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

European Minimum
Income Network


Latvijas NVO
fonda projekti


RĪGAS DOMES PROJEKTI
 
PROJEKTI

BALTIC PROJECT 4
BALTIC PROJECT 3
BALTIC PROJECT 2
BALTIC PROJECT

NORDPLUS 2019-2022
NORDPLUS preparatory 2019

ERASMUS+ Small-scale Partnership

2022-2023

ERASMUS+ Strategic Partnerships
2020-2023

ERASMUS+ SMES-Europa
2022-2024

ERASMUS AKREDITĀCIJA
2022-2027

PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS


Programmas
Latvijas 100-gadei

 

 
 
eapn.lv 2014-2024 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: info[at]eapn.lv