The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsSvētdiena, 2020. gada 9. augusts

LV
EN

RU

 
 

EAPN-Latvia valdes sēdes un sanāksmes

2020. gads

● 28.05.2020. EAPN-Latvia valdes sēde vebinārā

28. maijā Valde pilnvaroja Egilu Rupeku pārstāvēt EAPN-Latvia intereses EAPN EUISG Briselē.
___

● 26.05.2020. EAPN-Latvia valdes sēde vebinārā

26. maijā Valde pieņēma lēmumu līdz 15. jūnijam sasaukt ārkārtas biedru sapulci, to noturot elektroniskā formātā 2020. gada 16. jūlijā.
___

● 15.05.2020. EAPN-Latvia valdes sēde vebinārā

15. maijā Valde pilnvaroja Inetu Ielīti pārstāvēt EAPN-Latvia intereses Ārlietu ministrijas Attīstības sadarbības programmā.
___

● 19.05.2020. EAPN-Latvia valdes sēde eletroniskā formātā

19. maijā notika Valdes sēde elektroniskā formātā, kurā pieņemti sekojoši lēmumi:
1) Elīna Ālere-Fogele aicināta atstāt EAPN-Latvia valdes locekļa amatu;
2) atsaukt E.Āleres-Fogeles pilnvaras pārstāvēt EAPN-Latvia EUISG sanāksmēs;
3) izsludināt konkursu biedru organizācijām uz pārstāvja EUISG amatu.
___

● 05.05.2020. EAPN-Latvia valdes sēde vebinārā

5. maijā Valde apstiprināja Ivetu Valeini par EAPN-Latvia pārstāvi Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijā.
___

● 26.03.2020. EAPN-Latvia biedru sapulce elektroniskā formātā

26. martā elektroniskā formātā noritēja EAPN-Latvia 34 identificēto biedru sapulce, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi:
1) par Statūtu 12. punktā paredzēto pienākumu ilgstošu nepildīšanu no EAPN-Latvia izslēgti nodibinājumi "Latvijas Nākotnes pētījumu institūts" un "Health Institute";
2) par EAPN-Latvia valdes locekli ievēlēts Aigars Šveicers no Latvijas Juristu apvienības;
3) apstiprināts iesniegums Valsts kontrolei, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, Valsts kancelejai, Kultūras ministrijai un Labklājības ministrijai saistībā ar Sabiedrības integrācijas fonda projektu konkursa rezultātiem.
___

● 18.03.2020. Pēdējā Valdes sēde EAPN-Latvia birojā Rīgā

18. martā Rīgā, EAPN-Latvia birojā Valdes locekļi sanāca pēdējā Valdes sēdē saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī un pieņēma sekojošus lēmumus:
1) atcelt 11. februāra lēmumu un sasaukt biedru sapulci 26. martā elektroniskā formātā;
2) iesniegt biedru sapulcei lēmumprojektus par divu organizāciju izslēgšanu no EAPN-Latvia un par viena Valdes locekļa ievēlēšanu;
3) nosūtīt elektroniski biedru organizācijām zināšanai EAPN-Latvia 2019. gada pārskatus.
___

● 27.02.2020. Apstiprināts koordinators sadarbībai ar LNB

27. februārī EAPN-Latvia valde paplašinātajā sēdē apstiprināja Ivetu Šalvi par koordinatoru pasākumu īstenošanai, kas paredzēti Sadarbības koncepcijā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku.
___

● 25.02.2020. EAPN-Latvia valdes sēde par 2020. gada darba plānu

25. februārī Valde nolēma atkārtoti noteikt Eiropas Sociālās politikas darba grupai (vadītāja Dzintra Ziemele) Darba plāna projekta iesniegšanas termiņu līdz 15. martam un virzīt Darba plānu apstiprināšanu Darba grupā 26. martā.
___

● 11.02.2020. EAPN-Latvia valdes sēdes aktuālie lēmumi

11. februārī Valdes sēdē tika pieņemti sekojoši lēmumi:
1) Egils Rutkovskis apstiprināts par pārstāvja aizvietotāja Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā;
2) apstiprinātas Elīnas Āleres-Fogeles pārstāvības tiesības ES Iekļaušanas stratēģiju grupas (EUISG) sanāksmē Madridē 19.-21. martā;
3) apstiprinātas Aigara Šveicera pārstāvības tiesības People Experiencing Poverty (PeP) sanāksmē Lundā 2.-3. aprīlī;
4) ar vēstuli atbalstīts Tautas palīdzības fonds attiecībā uz Izglītības centra izveidošanu Kundziņsalā, Rīgā;
5) uzņemtas EAPN-Latvia tīklā biedrības "Kustība Tautsaimniecības un Enerģijas Veicināšanai", "LiveIntegro" un "Mazirbes draugu kopa";
6) atkārtoti uzdots Eiropas Sociālās politikas darba grupai iesniegt Valdei darba plāna projektu līdz 25. februārim;
7) atcelts 2020. gada 8. janvāra lēmums un sasaukta EAPN-Latvia biedru sapulci 7. aprīlī.
___

● 24.02.2020. EAPN-Latvia valdes sēde

24. februārī Valde nolēma izsludināt konkursu biedru organizācijām uz PeP nacionālā koordinatora amatu sadarbībai ar EAPN Europe un uz pārstāvja aizvietotāja amatu Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā.
___

● 08.01.2020. EAPN-Latvia valdes sēdes aktuālie lēmumi

8. janvārī Valdes sēdē tika pieņemti sekojoši lēmumi:
1) apstiprināta EAPN-Latvia un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sadarbības koncepcija 2020. gadam;
2) Valdes locekle Elīna Ālere-Fogele pilnvarota dalībai ES Iekļaušanas stratēģiju grupas (EUISG) un EAPN-Spain forumā 19. martā;
3) sasaukta EAPN-Latvia biedru sapulce 31. martā;
4) programmu vadītājiem Baibai Gipterei, Elīnai Ālerei-Fogelei, Kasparam Riekstiņam, Dzintrai Ziemelei, Dacei Paeglei, Andrim Burtniekam un Ilgai Liepiņai uzdots sniegt pārskatus biedru sapulcē 31. martā;
5) izsludināta valdes locekļa kandidāta izvirzīšana no biedru organizācijām;
6) uzdots Eiropas Sociālās politikas darba grupai iesniegt Valdei darba plāna projektu līdz 20. janvārim.
___

● 07.01.2020. Apstiprināts PeP nacionālais koordinators Latvijā

7. janvāra EAPN-Latvia valdes sēdē apstiprināja Baibu Gipteri par People Experiencing Poverty (PeP) programmas nacionālo koordinatoru pasākumiem Latvijā 2020. gadā. Līdz 1. maijam EAPN_Latvia darba grupa paredz sagatavot PeP pasākumu plānu.

___

2019. gads

● 12.11.2019. Valdes sēde par dalību starptautiskās konferencēs ārvalstīs

12. novembrī Valde izvirzīja Arnoldu Ziemeli (Baldones biedrība „Amatu izglītības un kultūras centrs „Baltā pils”) dalībai Annual Forum on Food Aid and Social Inclusion, kas noritēja 18. novembrī Briselē. Organizatori netika nodrošinājuši ceļa un uzturēšanās izdevumus, tāpēc dalība forumā tika atsaukta.

___

● 11.11.2019. EAPN-Latvia valdes sēdes 2019. gada 1., 8. un 11. novembrī11. novembrī Valde apstiprināja Dzintru Ziemeli (Tautas palīdzības fonds) par EAPN-Latvia pastāvīgo pārstāvi FEAD tīklā Eiropā.

8. novembrī EAPN-Latvia Valde atkārtoti apstiprināja EAPN-Latvia delegāciju dalībai PeP Eiropas konferencē 18.-19. novembrī Briselē šādā sastāvā: Kaspars Riekstiņš, nacionālais koordinators, Latvijas Neredzīgo biedrība; Dzintra Ziemele, Tautas palīdzības fonds; Natālija Kurnosova, Dobeles invalīdu biedrība, un Aladdin Nassr Allah, Radošā apvienība jauniešiem "Trepes".

1. novembrī Valde apstiprināja Mārīti Rozentāli (Siguldas biedrība "Aicinājums Tev") par EAPN-Latvia pastāvīgo pārstāvi (ar balsstiesībām) Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā.

EAPN-Latvia valde atsauca Valdes locekles Elīnas Āleres-Fogeles pilnvaras pārstāvniecībai EAPN Eiropas Savienības Iekļaušanas stratēģiju grupā (EUISG), EAPN PeP programmā 2019 un Eiropas Stratēģijas 2020 un Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā.
Lasīt vairāk >>

___

2019. gada 24. septembrī Valde apstiprināja dalībai People Experiencing Poverty (PeP) Eiropas sanāksmē, kas notiks 2019. gada 18.-19. novembrī Briselē, delegāciju šādā sastāvā: Elīna Ālere-Fogele, PeP nacionālais koordinators; Dzintra Ziemele, Tautas palīdzības fonds; Natālija Kurnosova, Dobeles invalīdu biedrība, un Aladdin Nassr Allah, Radošā apvienība jauniešiem "Trepes".

Valde apstiprināja Ilgu Liepiņu par EAPN-Latvia pārstāvi sadarbībai ar Latvijas Bērnu labklājības tīklu.

Valde apstiprināja Dzintru Ziemeli par EAPN-Latvia pārstāvi LR Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļu jautājumu apakškomisijā.

Valde nolēma kompensēt no EAPN-Latvia līdzekļiem Eiropas Sociālās politikas darba grupas dalībnieku izdevumus par ēdināšanu 3,50 eiro apmērā personai/dienā un sabiedriskā transporta izmantošanu.
 

__

2019. gada 6. septembrī Valde pilnvaroja Dzintru Ziemeli (Tautas palīdzības fonds) pārstāvēt EAPN-Latvia intereses 17. FEAD tīkla sanāksmē, kas notiks 20. septembrī Briselē, Beļģijā.

EAPN-Latvia valdes locekles Laila Balga, Elīna Ālere-Fogele un Baiba Giptere vienojušās 9. septembrī tikties ar Latvijas Pensionāru federācijas valdi (priekšsēdētāja Aija Barča), lai paplašinātu abu organizāciju savstarpējo sadarbību.

___

2019. gada 26. augustā Valde deleģēja Elīnu Āleri-Fogeli dalībai EAPN EUISG sanāksmēs un Ģenerālajā Asamblejā, kas notiks 14.-16. septembrī Helsinkos, Somijā.

___

2019. gada 16. augustā Valde nolēma līdz 23. augustam atkārtoti pieņemt lēmumu par EAPN-Latvia pārstāvja deleģēšanu dalībai EAPN EUISG sanāksmē un Ģenerālajā Asamblejā, kas notiks 14.-16. septembrī Helsinkos, Somijā.

___

2019. gada 14. augustā Valde apstiprināja atbildības sfēras Eiropas Sociālās politikas darba grupā: Elīna Ālere-Fogele - darba grupas vadība politisko dokumentu un lēmumu sagatavošanai; Santa Survila - darba grupas vadība administratīvajos jautājumos; Iveta Valeine - EAPN-Latvia pārstāvju darba koordinēšana dalībai Saeimas komisijās, ministriju un pašvaldību darba grupās; Dzintra Ziemele - priekšlikumu sagatavošana sociālajās jomās Rīgas domei.

Valde uzņēma EAPN-Latvia biedru rindās nodibinājumu "Tautas palīdzības fonds", valdes priekšsēdētāja Dzintra Ziemele, ar 2019. gada 14. augustu.

___

● 2019. gada 30. jūlijā Valde nolēma noslēgt sadarbības līgumu ar Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju, Padomes priekšsēdētāja Tekla Žabova.

Saskaņā ar Valdes lēmumu Mereline Sone nepildīs kontaktpersonas pienākumus komunikācijai ar EAPN-Europe publicitātes pasākumu nodrošināšanai; pamats - dzīves vietas maiņa uz Šveici.

___

● 2019. gada 23. jūlijā Valde nolēma sasaukt EAPN-Latvia valdes, Revidenta un Eiropas sociālās politikas darba grupas kopsapulci Rīgā 13. augustā.

Valde nolēma sasaukt PeP nacionālo koordinatoru un astoņu pretendentu sanāksmi Rīgā 31. jūlijā un uzdot PeP koordinatorei E.Ālerei-Fogelei līdz 31. jūlijam sagatavot PeP programmas dalībnieku sagatavošanas darba plānu PeP Eiropas sanāksmei, kas notiks Briselē novembrī.

Valde apstiprināja Daci Paegli (Latvijas Bērnu forums) par EAPN-Latvia pārstāvi Ģenerālajā Asamblejā un Capacity Building sanāksmē Helsinkos 14.-16. septembrī.

Valde rekomendēja EAPN-Europe vadībai NVO ekspertus Inetu Ielīti (Latvijas Bērnu forums) un Leldi Švarcu (Centrs MARTA) kā EAPN-Latvia pārstāvjus dalībai semināros bērnu tiesību aizsardzības jomā attiecīgi Romā un Rīgā.

Valde nolēma līdz 12. augustam saskaņot Latvijas Nacionālās bibliotēkas 100-gades izstādes stenda LNB foajē izveidošanu ar LNB pārstāvi un sasaukt EAPN-Latvia darba grupu izstādes sagatavošanai 13. augustā Rīgā.

___

● 2019. gada 3. jūlijā EMIN ietvaros Valde nolēma izveidot Reference Budgets darba grupu un par tās vadītāju apstiprināt ekonomikas zinātņu doktoru Andri Burtnieku. Darba grupai tika uzdots līdz 16. jūlijam iesniegt EAPN-Latvia valdei darba plānu 2019. gadam.

Valde līdz 2019. gada 1. augustam nolēma turpināt EAPN-Latvia biedru organizāciju aptauju un līdz biedru sapulces sasaukšanai sagatavot aptaujas rezultātu apkopojumu.


2019. gada 2. jūlijā Valde pieņēma lēmumu noslēgt EAPN-Latvia sadarbības līgumu ar Baltkrievijas organizāciju „Vietējais atbalsta fonds starptautiskā dialoga un sadarbības attīstībai „Interakcija”.

Valde uzdeva PeP nacionālajai koordinatorei E.Ālerei-Fogelei līdz 2019. gada 3. jūlijam iesniegt EAPN-Europe EAPN-Latvia priekšlikumus PeP Eiropas sanāksmes tematikai un līdz 12. jūlijam iesniegt EAPN-Latvia valdei darba plānu PeP programmas pretendentu sagatavošanai dalībai PeP Eiropas sanāksmē 2019. gada novembrī.

___

● 20.06.2019. EAPN-Latvia paplašinātā valdes sēde2019. gada 20. jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika kārtējā EAPN-Latvia paplašinātā valdes sēde. Tajā piedalījās Tīkla dalīborganizāciju un partneru pārstāvji no Sieviešu tiesību institūta, IWO-International Women's Organisation, Latvijas Juristu apvienības, Asociācijas Latgales priekšpilsētas attīstībai, Dobeles invalīdu biedrības, Garkalnes  sieviešu biedrības "Mūsmājas", Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības un Tautas palīdzības fonda.
Valde darba kārtībā izskatīja 2019. gada darba un finanšu rezultātus, izvirzīja uzdevumus EAPN-Latvia struktūru un darbības formu reorganizācijas procesam un apstiprināja Tīkla biedru organizāciju aptaujas veikšanu.
Lasīt vairāk >>

___

● 2019. gada 13. maijā Valde pilnvaroja Elīnu Āleri-Fogeli kā EAPN-Latvia pārstāvi dalībai FEAD 16. sanāksmē Viļņā 4.-5. jūnijā.

Valde pilnvaroja Valdes locekli Elīnu Āleri-Fogeli pārstāvēt EAPN-Latvia EAPN politiskajā konferencē un EAPN EUISG sanāksmē Briselē 13.-15. jūnijā.

___


● 2019. gada 24. aprīlī Valde apstiprinātāja par EAPN-Latvia PeP koordinatoriem 2019. gadā Elīnu Āleri-Fogeli (pasākumiem ārvalstīs) un Baibu Gipteri (pasākumiem Latvijā) un uzdeva PeP koordinatoriem līdz 10. maijam sagatavot priekšlikumus PeP programmas īstenošanas pasākumiem.

Valde pilnvaroja EAPN-Latvia valdes locekli Elīnu Āleri-Fogeli dalībai Eiropas Sociālā fonda Transnacionālās platformas noslēguma konferencē 21.-22. maijā Briselē.

___


● 2019. gada 26. martā Valde pilnvaroja Valdes priekšsēdētāju Lailu Balgu dalībai LR Labklājības ministrijas delegācijā uz Izaugsmes konventu „Inclusive Growth post 2020: looking at the future of Social Europe” 20. maijā Briselē.

Dalībai PeP nacionālo koordinatoru Eiropas sanāksmē 6.-7. maijā Helsinkos Valde pilnvaroja valdes locekli Elīnu Āleri-Fogeli.

___


● 2019. gada 18. martā Valde pilnvaroja Valdes locekli Elīnu Āleri-Fogeli pārstāvēt EAPN-Latvia EAPN EUISG sanāksmē, kas organizēta Rīgā 21.-23. martā.

___


● 2019. gada 15. martā Valde apstiprināja EAPN-Latvia un Latvijas Nacionālās bibliotēkas sadarbības koncepciju 2019. gadam.

Valde uzņēma EAPN-Latvia biedru rindās biedrību "Latvijas Kristīgo senioru savienība", valdes priekšsēdētāja Guna Putniņa.

Biedrības "EAPN-Latvia" un Latvijas Nacionālās bibliotēkas sadarbības koncepcija 2019. gadam (.pdf) >>

___


● 2019. gada 13. martā Valde pilnvaroja Dzintru Ziemeli (Tautas palīdzības fonds) kā EAPN-Latvia pārstāvi dalībai SMES-Europa Eiropas līmeņa seminārā „Dignity and Well-being’- Exchange for changing” Varšavā 9. maijā.

Valde uzdeva Valdes priekšsēdētājai Lailai Balgai līdz 2019. gada beigām pārstāvēt EAPN-Latvia intereses Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijā.

___

● 2019. gada 3. martā Valde pilnvaroja Elīnu Āleri-Fogeli pārstāvēt EAPN-Latvia 15. FEAD tīkla sanāksmē "Different approaches to FEAD delivery", kas notiks 15. aprīlī Briselē, Beļģijā.

___

● 2019. gada 27. februārī EAPN-Latvia valde iesniedza Rezolūciju par atbalstu LR Tiesībsarga veiktajam pētījumam par nodokļu reformas ietekmi uz nodokļu maksātājiem LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai, Ministru prezidentam un Tiesībsargam.

EAPN-Latvia Rezolūcija par Tiesībsarga veikto pētījumu un nodokļu reformas ietekmi (.pdf) >>
Valsts kancelejas atbildes vēstule par Nodokļu reformas ietekmi uz nodokļu maksātājiem (.pdf) >>

___

● 2019. gada 26. februārī Valde uzņēma EAPN-Latvia biedru rindās Latvijas Katoļu sieviešu asociāciju, valdes priekšsēdētāja Ināra Uzoliņa

___

● 2019. gada 20. februārī Valde nolēma noslēgt EAPN-Latvia sadarbības līgumu ar Latvijas Nacionālo bibliotēku.

___

● 2019. gada 21. janvārī Valde
- pilnvaroja Ineti Ielīti pārstāvēt EAPN-Latvia intereses NVO un Eiropas Komisijas DG Employment dialoga pārskata seminārā Briselē 2019. gada 12. martā;
- apstiprināja Merelini Soni par kontaktpersonu komunikācijai ar EAPN-Europe publicitātes pasākumu nodrošināšanai.

___

● 2019. gada 18. janvārī Valde apstiprināja EAPN-Latvia pārstāvību LR Saeimas komisijās un apakškomisijās: Lailu Balgu uz Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju, Eiropas lietu komisiju un Ilgtspējīgas attīstības komisiju; Elīnu Āleri-Fogeli uz Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, Sociālo un darba lietu komisiju un Eiropas lietu komisiju; Santu Survilu un Aleksandru Nikoļinu uz Sociālo un darba lietu komisiju un Sabiedrības veselības apakškomisiju; Imantu Keišu uz Sociālo un darba lietu komisiju, Ilgu Liepiņu uz Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju un Sabiedrības veselības apakškomisiju; Ivetu Valeini uz Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju un Sabiedrības veselības apakškomisiju; Jāni Stjadju uz Sabiedrības veselības apakškomisiju, un Daigu Skudru uz Sociālo un darba lietu komisiju.

___

● 2019. gada 16. janvārī Valde uzņēma EAPN-Latvia biedru rindās biedrību "LMSA "Sartorius", valdes priekšsēdētāja Santa Survila.

___

● 09.01.2019. EAPN-Latvia paplašinātā valdes sēde

2019. gada 9. janvārī Latvijas Kara muzejā EAPN-Latvia tika atklājusi darba gadu. Bija torte un šampanietis.

Paplašināto valdes sēdi apmeklēja Tīkla dalīborganizāciju un partneru pārstāvji no Sieviešu tiesību institūta, IWO-International Women's Organisation, Asociācijas Latgales priekšpilsētas attīstībai, Sociālā atbalsta un palīdzības biedrības "Veiksme", Dobeles invalīdu biedrības, Siguldas biedrības "Aicinājums Tev", Jēkabpils NVO resursu centra, Garkalnes sieviešu biedrības "Mūsmājas", Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības, Lielo ģimeņu centra "Ģimenes atbalsts", Liepājas Neredzīgo biedrības, Rīgas aktīvo senioru alianses, biedrības "Wings for Wheels", Latvijas Kristīgo senioru savienības un Latvijas Juristu apvienības.

Valde apstiprināja 2019. gada pasākumu stratēģisko plānu, politiskās stratēģijas projektu, kā arī izveidoja darba grupas. Skatīt: eapn.lv/strategijas_platforma
Lasīt vairāk >>

___

 

SĀKUMS

PAR MUMS

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

VALDES SĒDES un SANĀKSMES

European Minimum
Income Network


Latvijas NVO
fonda projekti


RĪGAS DOMES PROJEKTI
 
PROJEKTI

BALTIC PROJECT 3
BALTIC PROJECT 2
BALTIC PROJECT

NORDPLUS
NORDPLUS PREPARATORY

PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS


Programmas
Latvijas 100-gadei

 

 
 
eapn.lv 2014-2020 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: info[at]eapn.lv